Tepelná čerpadlá

Tagy:  čerpadlá, tepelné čerpadlá, čerpadlá zeme, vzduch

Sponzorované odkazy:

Tepelná čerpadlá

Neustále zdražovanie plynu a elektrickej energie vedie domácnosti k zamysleniu nielen čím, ale predovšetkým ako ekonomicky aj ekologicky kúriť. Riešením môžu byť tepelné čerpadlá, ktoré sú zaradené medzi technológie využívajúce obnoviteľné zdroje.

Tepelné čerpadlá získavajú teplo potrebné na vykurovanie našej domácnosti zo vzduchu, zeme a podzemnej alebo povrchovej vody.
Tento prístroj dokáže odoberať teplo z okolitého prostredia a prevádzať ho na vyššiu teplotnú hladinu. Laicky povedané ide o zariadenie, ktoré čerpá teplo z jedného priestoru do druhého.

Princíp fungovania tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo funguje na princípe, ktorý zdarma odoberá nevyužiteľné teplo z prírodného prostredia a pomocou elektrickej energie ho premieňa na teplo. Hnacím prvkom chladiaceho zariadenia je elektromotor poháňaný kompresorom. V prvom kroku sa odvádza teplo z chladnejšieho prostredia, ktorým môže byť vzduch, voda alebo zem a pomocou elektrickej energie je teplo vháňané do kondenzátora, ktorý ho dopraví do teplejšieho prostredia, napríklad do vykurovacej vody, čím sa ohrieva.

Druhy tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá delíme podľa miesta odberu tepla potrebného zdroja

• zem

• vzduch

• povrchová alebo spodná voda

Pri čerpadlách typu zem sú nákladnejšie zemné práce pri inštalácii plošných alebo hĺbkových vrtov – kolektorov. Tento druh čerpadiel patrí k najpoužívanejším typom, u ktorých sú však potrebné hlbinné vrty do hĺbky 100 m, ktoré zvyšujú cenu čerpadla.

Najčastejšie využívanými čerpadlami sú tie, ktoré odoberajú teplo zo zeme alebo vzduchu. Vzduchové čerpadlá vyžadujú vyššie prevádzkové náklady ako čerpadlá, ktoré odoberajú potrebný zdroj zo zeme. Vzduchové čerpadlo je nutné kombinovať s ďalším zdrojom tepla, a to z dôvodu premenlivosti počasia v závislosti na ročnom období.

Pri využití zdroja z vody sú potrebné dve studne, z ktorých jedna bude slúžiť na čerpanie tepla a druhá na odvádzanie ochladenej vody.

Finančná úspora

Inštalácia tepelných čerpadiel prináša úspory dlhodobého charakteru, ktoré však sú kompenzované vysokými prvotnými nákladmi na obstaranie prístroja. Návratnosť vložených finančných prostriedkov sa odhaduje zhruba na 8 – 9 rokov, pričom záleží na kvalite prístroja a jeho montáži. Medzi dôležité faktory, ktoré sú brané do úvahy pri skúmaní návratnosti peňazí je celková spotreba tepla domácnosti a vývoj cien energií na svetových trhoch. Tepelné čerpadlá zaisťujú ekonomické vykurovanie domu, vďaka čomu ušetríme až 80% nákladov za energiu.

Prídavné zdroje

K najčastejšie využívaným prídavným zdrojom tepla patrí elektrický kotol, ktorý slúži na dokurovanie domácnosti v období s extrémne nízkymi vonkajšími teplotami alebo ako záloha pre prípad možného výpadku.

Výhody verzus nevýhody tepelných čerpadiel

Nevýhodou tepelných čerpadiel, je oproti ostatným tepelným prístrojom, časová aj technická náročnosť stavby a montáže. Ďalšou nevýhodou môže byť hluk, ktorý vydávajú ventilátory čerpadla pri odoberaní tepla zo vzduchu.

Medzi výhody patria:

• ekologická výhrevnosť

• dodávka energie zadarmo

• možnosť využitia v letných mesiacoch ako klimatizáciu

• plne automatické vykurovanie

• ekonomická stránka

Správny výber

Najdôležitejším bodom pred samotnou kúpou je zistenie si dostatočných informácií a referencií o firme, ktorá bude tepelné čerpadlo dodávať. K najdôveryhod­nejším spoločnostiam patria také, ktoré majú dlhodobé skúsenosti na slovenskom trhu a poskytujú doplnkové služby a servis. Dôležité je poznať parametre priestoru, ktorý chceme vykurovať, medzi ktoré patrí

• typ domu

• rozmery domu

• možné straty – úniky tepla

Článok Tepelná čerpadlá bol publikovaný 1. listopadu 2013 v 06.30 v rubrike Doplnky. Autorom článku je Ing. Šárka Jalčová. Pre diskusiu slúži komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...