Získavajme elektrinu zo slnka

Získavajme elektrinu zo slnka

Fotovoltaika je riešenie pre tých, ktorí nechcú byť závislí od veľkých dodávateľov elektrickej energie. Alebo pre tých, ktorí nemajú prístup k elektrickým rozvodom. Zdrojom elektriny je v takomto prípade slnko.

Využívanie slnečnej energie pre získavanie elektrinyVyužívanie slnečnej energie pre získavanie elektriny

Stále viac sa stretávame s tým, že je potrebné využívať alternatívne zdroje. Dôvodom sú zdroje, ktoré využívame a hlavne míňame. Slnko je oproti nim nevyčerpateľný zdroj energie. Ďalším dôvodom je ochrana životného prostredia. Využívanie fosílnych palív na výrobu elektrickej energie výrazne ovplyvňuje znečistenie ovzdušia, ťažba týchto zaťažuje prostredie. Jadrové elektrárne aj napriek bezpečnostným opatreniam tvoria bezpečnostné riziká a vzniká problém s odpadom. Vodné elektrárne narušujú korytá riek a ovplyvňujú nielen migráciu rýb. Využívanie slnka na výrobu elektriny pre individuálne potreby je skutočne alternatívne riešenie.

Fotovoltika

Fotovotlaické panely je možné inštalovať na strechy domov alebo chát, prípadne je možné umiestniť ich niekde na pozemku. Výhodou je spôsob prenosu získanej energie, nakoľko nie je potrebné riešiť komplikované rozvody, stačí priviesť kábel, ktorým sa privedie energia zo solárneho panela cez riadiacu jednotku do batérií a domových rozvodov. Účinnosť fotovoltaických panelov umožňuje vytvoriť taký systém, ktorý bude úplne nezávislý od veľkých dodávateľov elektrickej energie, bez zníženia domáceho komfortu.

Fotovoltaický panel 1Fotovoltaický panel 1

Elektrina všade

Riešenie nezávislého ostrovného systému je potrebné dobre nastaviť už pri navrhovaní. Nesmie sa podceniť množstvo zariadení, ktoré bude potrebné napájať, aj s dostatočnou rezervou do budúcnosti. Vždy je dobré obrátiť sa na odborníkov, ktorí majú skúsenosti s takýmito riešeniami, aby sa navrhol optimálny výkon celého systému. Všetko záleží od toho, ako bude takýto solárny systém využívaný. Môže to byť komplexné riešenie pre zabezpečenie nezávislého zdroja elektrickej energie pre spotrebiče a rovnako bude slúžiť aj na ohrev teplej vody. Môže to byť doplnok na fotovoltaický ohrev vody. Solárny systém môže fungovať ako doplnkový zdroj elektrickej energie pre domácnosť, aby sa znížili náklady na bývanie. Alebo sa môže jednať o ostrovný systém pre chatu alebo záhradu v oblastiach, kde nie je možné získať elektrickú energiu iným spôsobom. V takomto prípade sa jedná o dostupnejšie riešenie fotovoltaického systému, keďže sa nevyužíva denne. To umožňuje dobíjať batérie dlhšiu dobu, čo znamená jednoduchší systém a nižšie vstupné náklady.

Fotovoltaický ohrev vodyFotovoltaický ohrev vody

Využívanie pre každého

Fotovoltaika nie je len veľké riešenie. Stretávame sa s ňou veľmi často. Solárne nabíjačky na mobil, solárne osvetlenie pre dom, záhradné solárne svietidlá, každé zariadenie, ktoré využíva fotovoltaický panel na výrobu elektrickej energie pomáha znižovať spotrebu elektriny z verejných sietí a tým môže ovplyvniť znižovanie spotreby fosílnych palív a zlepšiť kvalitu životného prostredia.

Článok Získavajme elektrinu zo slnka bol publikovaný 10. července 2017 v 22.30 v rubrike PR články. Autorom článku je Inzercia. Pre diskusiu slúži komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...